Дата создания: 27 мая 1998 г.

Заведующий кафедрой: Саенкова-Мельницкая Людмила Петровна, доктор филологических наук, доцент

Количество штатных преподавателей: 22 преподавателя, среди которых 1 доктор наук, 14 кандидатов наук, 1 профессор, 14 доцентов, 4 старших преподавателя, 2 преподавателя.

Общая информация: Главной задачей кафедры литературно-художественной критики является подготовка высококвалифицированных специалистов для создания литературной основы в различных видах литературно-художественного творчества: литературно-художественной критике, прозе, поэзии. Квалификация будущих специалистов позволит им работать в литературной и журналистской областях творческой деятельности.
Темы курсовых работ по кафедре литеартурно-художественной критики

Научные направления: 

стратегии средств массовой информации в формировании гуманитарной культуры общества, авторские стратегии в современной литературно-художественной критике, медиакритика как ценностно-ориентирующий фактор в деятельности СМИ, стратегии СМИ в репрезентации культуры и искусства в условиях индустриализации культуры, личность критика в формировании культурного пространства.


В магистратуре учатся Куликова Ксения Викторовна, Ивашко Ирина Олеговна. Научный руководитель Локтевич Екатерина Вячеславовна.

В аспирантуре учится Точицкая Надежда Александровна. Научный руководитель Саенкова-Мельницкая Людмила Петровна.

 В 2021 году открыта годичная англоязычная магистратура для граждан КНР.

На кафедре литературно-художественной критики работают студенческий научный кружок "Арт-исследователь"   (рук. - Е.В.Локтевич, кандидат филол. н., доцент), студенческая научная лаборатория "Критик"(рук. - Н.Б. Лысова, кандидат филол. н., доцент),.

У межах кластара аднавілася рубрыка кафедры літартурна-мастацкай крытыкі "Cathedra" ў часопісе "Маладосць", штомесячна выходзіць  спецыяльная паласа у штотыдневіку "ЛіМ".

Кафедра литературно-художественной критики совместно с журналом «На экранах» запустили спецпроект «Кластер. Культура. Журфак» (нажимайте, чтобы увидеть более полный материал). Целью инициативы является реализация творческих способностей студентов, а также создание условий для формирования их практических навыков.

С первого номера 2020 года на страницах журнала открыта новая тематическая рубрика, где студенты специальности «Литературная работа (творчество)» публикуют рецензии и критические материалы к отечественным и зарубежным фильмам. 

Выйшаў нумар газеты
газеты "неИскусственно" (націскайце на назву, каб спампаваць файл з нумарам). Студэнты паспрабавалі знайсці адказы на пытанне "Што лічыцца мастацтвам"? Адна справа – агульнапрынятая класіка, іншая – новыя віды творчай дзейнасці, якія таксама патрабуюць і мастацкага досведу, і аўтарскага таленту. І зусім іншая рэч –творы абсалютна маладых аўтараў, нікому невядомых, нікім пакуль яшчэ не прызнаных. Таму ў газеце ёсць інтэрв'ю з мастакамі па татуажы; з пісьменніцай, якая вучыцца ў школе; з дызайнерамі моды. Аўтары пабывалі на розных моладзевых пляцоўках, праналізавалі фарматы розных субкультур і прапануюць чытачам таксама задацца пытаннем: "Што ёсць мастацтва"?

Аспірантка кафедры Н.А. Тачыцкая з работай "Інтэрпрэтацыя мастацкага твора ў медыйным арт-дыскурсе", выкананай пад кіраўніцтвам Саянковай-Мяльніцкай Л.П., заняла першую катэгорыю на ХХVІ Рэспубліканскім конкурсе навуковых работ студэнтаў.

17 снежня ў межах “Тыдня культуры” прайшла творчая сустрэча з дырэктарам выдавецтва “Мастацкая літаратура”, пісьменнікам, паэтам Алесем Бадаком

"Тыдзень культуры", арганізаваны кафедрай літаратурна-мастацкай крытыкі, завяршыўся сустрэчай з таленавітым рэжысёрам Андрэем Куцілам і праглядам кінастужкі "Стрыптыз і вайна"

19 снежня на факультэце журналістыкі прайшоў майстар-клас ад тэатральных крытыкаў Аляксея Стрэльнікава і Анастасіі Васілевіч

17 снежня на факультэт журналістыкі завіталі члены Кластара культурнай скіраванасці

"Алесь Адамовіч: вядомы і невядомы". 17 снежня Наталля Адамовіч расказала пра свайго бацьку студэнтам журфака

На факультэце журналістыкі ў межах "Тыдня культуры" прайшоў літаратурны квіз "Нашто каласы, калі няма васількоў"

Тыдзень культуры пачаўся на факультэце журналістыкі

Рэжысёр першага беларускага сіткама "Ілюзіі" Іван Паўлаў сустрэўся са студэнтамі на "Тыдні культуры"

Ганаровае званне «Заслужаны працаўнік БДУ» прысуджана Людміле Пятроўне Саянковай-Мяльніцкай

Кінаклуб "Фруза" аднавіў працу. Сачыце за абвесткамі!

Вышел очередной номер студенческой газеты "Закулисье".

Загадчык кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі, кандыдат філалагічных навук Саянкова-Мяльніцкая Людміла Пятроўна распавяла пра медыйны кластар культурнай скіраванасці, які пачне дзейнічаць на факультэце журналістыкі

Новости кафедры литературно-художественной критики new!

Кафедра літаратурна-мастацкай крытыкі адзначыла сваё 20-годдзе 

Вучэбная газета студэнтаў спецыяльнасці "Літаратурная работа" "Завтрак на траве" (май 2018 г.) 

Тема научно-исследовательской работы кафедры на 2018-2022 гг.:

"Современные стратегии средств массовой информации в репрезентации культуры и искусства".

Предметом научных исследований кафедры литературно-художественной критики (первой заведующей стала доцент Л. П. Саенкова) является литературно-художественная критика, вопросы культуры в СМИ.list  На кафедре созданы творческие мастерские для будущих обозревателей культуры, кинокритиков, театральных и литературных критиков, критиков изобразительного искусства. Здесь работают авторитетные специалисты, известные критики в области разных видов искусства: литературы, театра, живописи, кино –  Л. П. Саенкова-Мельницкая, Л.И. Перегудова, Л.И. Тимошик, В.А. Пепеляев, А.П. Безлепкина-Чернякевич, поэты В.А. Шнип, А.Н. Ковалевский. Среди преподавателей кафедры не только известные ученые-теоретики, но и практики – редакторы специализированных изданий, обозреватели по культуре.
    Центром творческого единства студентов, которые проявляют интерес к искусству, был кружок “Крытык”, потом ставший студенческой научно-исследовательской лабораторией. На протяжении многих лет силами ее участников выпускались специализированные учебные газеты, на страницах которых в самых разных жанрах появлялись студенческие материалы об искусстве. Уже много лет кафедра литературно-художественной критики выпускает уникальное издание – ежегодный альманах студенческого литературно-художественного творчества “Аўтограф” (вышло уже более 20 номеров, большая часть которых была подготовлена под руководством профессора Е. Л. Бондаревой). Имена многих студентов, которые впервые появились на страницах этого издания, сегодня – гордость белорусской культуры: Иван Чигринов, Иван Пташников, Борис Саченко, Анатоль Вертинский, Игорь Добролюбов и др.

 

orlova
trudy     Кафедра обеспечивает преподавание дисциплин гуманитарно-культурологического профиля: “Литературно-художественная критика”, “Культурология”, “История искусств”, “Белорусская литература”, “Русская литература”, курсы по профилю – “Театральный критик”, “Кинокритик”, “Литературный критик”, “Критик изобразительного искусства”.

Время. Искусство. Критика: к юбилею заслуженного журналиста Республики Беларусь, театрального критика, доктора филологических наук, профессора Татьяны Дмитриевны Орловой: Сб. научных работ/ под общей ред. канд. филол. наук, доцента Л. П. Саенковой. – Минск: Изд-во БГУ, 2010. СКАЧАТЬ! Kritiki20

Преподаватели кафедры:
Саенкова-Мельницкая Людмила Петровна – заведующий кафедрой, доктор филологических наук
Гиргель Дарья Николаевна – старший преподаватель кафедры
Ковалевский Артем Николаевич – старший преподаватель кафедры
Кузьмич Наталья Васильевна – доцент кафедры, кандидат филологических наук, доцент
Локтевич Екатерина Вячеславовна, – доцент кафедры, кандидат филологических наук
Лысова Наталья Богдановна – доцент кафедры, кандидат филологических наук, доцент
Точицкая Надежда Александровна – преподаватель
Чернякевич Оксана Петровна – доцент кафедры, кандидат филологических наук
Чеснок-Фоменко Ирина Чеславовна – доцент кафедры, кандидат филологических наук

иктДисциплины, закрепленные за кафедрой 

Название дисциплины

Курс

Семестр

 Основы литературно-художественного творчества

Дысцыпліна разглядае літаратурна-мастацкую творчасць як адну з форм духоўна-пераўтваральнай дзейнасці ў грамадстве. Прадмет дазваляе навучыцца абгрунтавана і комплексна ставіцца да твораў прыгожага пісьменства, прымяняць атрыманыя веды на практыцы, арыентавацца ў разнастайнасці відаў літаратурных твораў, мець уяўленні пра стылі і жанры, сур’ёзна і ўдумліва разважаць і выказвацца аб сучасным літаратурна-мастацкім працэсе, улічваючы традыцыі як айчыннай, так і сусветнай літаратуры, а таксама тэндэнцыі сучаснай метадалогіі стварэння літаратурных твораў.

1

1

 

 

Методология анализа текста

 Дадзеная дысцыпліна разглядае мастацкі тэкст як эстэтычны феномен і як шматузроўневую мастацкую сістэму, вывучае яго камунікатыўную структуру. Прадмет садзейнічае ўдасканальванню навыкаў даследавання літаратурнага твора, прадугледжвае паглыбленае вывучэнне методыкі інтэрпрэтацыі мастацкага тэксту, засваенне прынцыпаў аналізу літаратурна-мастацкіх перыядычных выданняў,  стварэнне аналітычных работ розных жанраў. 

1

1

 

 

Теория литературы

Дысцыпліна знаёміць з асноўнымі паняццямі тэорыі літаратуры. У працэсе навучання студэнты знаёмяцца з асаблівасцямі асноўных родаў літаратуры: эпасу, лірыкі і драмы; вывучаюць такія паняцці, як тэма і ідэя твора, канфлікт і калізія, змест і форма. Вывучаюцца заканамернасці развіцця літаратуры, генезіс літаратурнай творчасці, а таксама культурная традыцыя. 

1

2

 

 

Киносценарное творчество и современный маркетинг 

Дысцыпліна дазваляе авлодаць тэорыяй і практычнымі ўменнямі стварэння  літаратурнага сцэнарыя. Вывучаюцца таксама маркетынгавыя стратэгіі ў  прасоўванні, экранным увасабленні і рэалізацыі на тэлеканалах. 

 

1

1

 

 

Современное киноискусство и фестивальное движение

Дысцыпліна садзейнічае разуменню асаблівасцяў развіцця сусветнага кінематографа; авалоданню навыкамі аналіза твораў кінамастацтва розных стыляў і жанраў; асэнсоўванню культуралагічнай, эстэтычнай, ідэалагічнай функцый сучаснага кінематографа; разуменню мастацкіх пошукаў і адкрыццяў у галіне кінамастацтва. На працягу вывучэння дысцыпліны студэты аналізуюць сюжэтна-тэматычны кантэнт, вобразна-выразныя сродкі, асаблівасці стылю жанравага і аўтарскага кінематографа, арыентацыю ў развіцці сучаснай мастацкай мовы кінаэкрана.

 

1

2

 

 

 Беларуская літаратура

Дысцыпліна ставіць мэтай вылучыць і засвоіць заканамернасці літаратурнага працэсу  на гісторыка-культурным фоне; асэнсаваць ролю пісьменнікаў, паэтаў, драматургаў дадзенага перыяда ў развіцці беларускай культуры.  На працягу вывучэння дысцыпліны студэнты знаёмяцца з узорамі айчыннага пісьменства розых жанраў і стыляў.

1, 2, 3

2, 3, 4, 5

 

 

Русская литература

Фарміруецца ўяўленне пра асаблівасці станаўлення і развіцця літаратурнага працэсу з часу прыняцця хрысціянства на Русі да пачатку XXI стагоддзя,  яго асноўных этапах і перыядах, найважнейшых заканамернасцях і тэндэнцыях, а таксама выпрацоўваюцца навыкі літаратуразнаўчага аналізу.

1, 2, 3

2, 3. 4, 5, 6

 

 

Философия искусства

Дысцыпліна фарміруе цэласнае бачанне і разуменне свету мастацтва, які мае сваю асаблівую сутнасць і спосабы існавання, таксама працэсаў, якія адбываюцца ў мастацтве сёння. Само мастацтва вывучаецца як эстэтычны феномен. Разглядаюцца сэнс мастацтва ў класічнай эстэтыцы, мастацтва і тэхнагенная цывілізацыя, прырода мастацтва, асноўныя прынцыпы мастацтва, асноўныя тэарэтычныя падыходы да разумення прыроды мастацтва, мастацтва і гульня, элітарнае і масавае ў мастацтве, мастацтва ў сістэме культуры, роля мастацтва ў трансляцыі культурнай традыцыі. XX стагоддзе, радыкальныя метамарфозы мастацтва.

2

3

 

 

Основы творческой деятельности литературного работника

Дысцыпліна прадугледжвае ўдасканаленне навыкаў даследавання літаратурнага твора, засваенне галоўных прынцыпаў і асноў літаратурнага майстэрства, развіццё літаратурных здольнасцей і талентаў студэнтаў. Вывучаюцца прынцыпы стварэння мастацкага тэксту, праца над стылем твора, пісьменніцкія тэхнікі.

2

3, 4

 

 

Национальные ценности в экранной культуре

Разглядаюцца ўплыў розных відаў і жанраў кінематографа і іх геаграфічнай, культуралагічнай і тэматычнай разнастайнасці на фарміраванне нацыянальных каштоўнасцей, а таксама адваротная з’ява, калі самыя адметныя нацыянальныя рысы знаходзяць свае праявы ў кінематографічных формах.

 

2

3

 

 

Літаратурна-мастацкая крытыка

Падчас вывучэння дысцыпліны студэнты атрымліваюць навыкі абгрунтавана і комплексна ацэньваць творы мастацтва і прыгожага пісьменства, арыентавацца ў разнастайнасці іх відаў, мець уяўленні пра стылі і жанры, сур’ёзна і ўдумліва разважаць і выказвацца аб сучасных працэсах у галіне літаратурна-мастацкай творчасці, улічваючы традыцыі айчыннай крытычнай думкі і тэндэнцыі сучаснага мастацтва розных відаў.

2, 3

4, 5, 6

 

 

Культурология

Дысцыпліна прадугледжвае выпрацоўку светапоглядных перадумоў для разумення сутнасці культуры і культурнай дзейнасці чалавека, павагі да культур розных народаў і выхаванне пачуцця патрыятызму на аснове ведання сваёй роднай культуры, усведамлення сябе суб'ектам культурнай творчасці.

2, 4

3, 4, 7

 

 

История искусств

Выпрацоўваюцца эстэтычныя навыкі для разумення эвалюцыі развіцця мастацкай культуры, авалодання метадалагічнымі і светапогляднымі прынцыпамі даследавання твораў розных відаў мастацтва, асэнсавання асаблівасцяў мастацкіх стыляў, вызначэння шматстайных эстэтычных сувязей паміж мастацкімі феноменамі розных эпох. 

3

6

 

 

Информационные ресурсы артосферы

 

 

3

5

 

 

Міф і культура

Фарміруюцца веды тэарэтычных палажэнняў навукі аб міфе, здольнасці да яго распазнання ў сучаснай літаратуры, кінематографе, паўсядзённых прамовах, сродках масавай камунікацыі. Вывучаецца філасофія міфа: канцэптуальныя і метадалагічныя падставы тэарэтычнага аналізу міфа; міф і міфалагічнае светаўспрыманне; міф і сумежныя вобласці ведаў; міфалагічны хранатоп; міфарэлігійныя асновы культурстваральнасці; эвалюцыя міфалагічнай метамарфозы: ад класічных да сучасных формаў міфа; прырода як сродак рэпрэзентацыі міфа; міф і рытуал у дыяхраніі і сінхроннасць культуры; міфасемантыка ўсходнеславянскага фальклору; міф у мастацтве: станаўленне міфічных вобразаў; малітычныя міфы; міф і масавая культура.

3

5, 6

 

 

Интертекстуальность художественного текста

Вывучаецца феномен інтэртэкстуальнасці і яго праявах ў сучаснай культуры, вызначаецца яго стылявая і жанравая трансфармацыя ў літаратурных, літаратурна-крытычных тэкстах. Вывучаюцца пераемнасць літаратурных традыцый, эвалюцыя адносін да тэксту як складанай цэласнасці, сацыякультурная сітуацыя пачатку XXI стагоддзя: ад «пост-» да «прота-», тыпалагічныя рысы постмадэрнізму ў сучасным грамадска-культурным кантэксце; культуралагічная абумоўленаць павелічэння інтэртэкстуальных даследаванняў "універсальнага" тэксту, тэарэтычныя асновы феномену інтэртэкстуальнасці, філасофскія падыходы і канцэпцыі: Р. Барт, Ю. Крысцева, М. Бахцін, І. Хасан; нтэртэкстуальнасць як інтэлектуальная гульня і маркетынгавы ход у літаратуры: У. Эка, М. Павіч, М. Кундэра, і інш. Функцыі інтертэкста ў мастацкім і літаратурна-крытычных тэкстах; спосабы фарміравання інтэртэкстуальнага мыслення ў сучаснай крытыцы; рэцэпцыя постмадэрнізму і маскульт; інтэртэкстуальнасць як феномен масавай свядомасці. інтэртэкстуальнасць і гіпертэкставая культура. Узаемадзеянне медыятэксту і інтэртэкста; трансфармацыя жанру і стылю ў сучасным інтэрв'ю, эсэ, рэцэнзіі.

3

5

 

 

Псіхалогія крэатыўнага пісьма

Дысцыпліна дае ўменне працаваць над стварэннем і інтэрпрэтацыяй мастацкіх тэкстаў з улікам уплыву індывідуальна-псіхалагічных асаблівасцей аўтара і рэцыпіента на ўспрыняцце твора. Вывучаецца паняцце і гісторыя крэатыўнасці, тэхнікі актывізацыі творчага патэнцыялу чалавека, спосабы арганізацыі творчага працэсу, сучасныя тэхнікі крэатыўнага пісьма, падыходы псіхалагічнай школы да разгляду мастацкіх тэкстаў, сувязь крэатыўнасці з асабістымі якасцямі і ўнутранай ды знешняй матыацыяй аўтара, уплыў псіхалагічных фактараў на фарміраванне ўласнага пісьменніцкага стылю.

3

5

 

 

Музыкальная культура и СМИ

Дысцыпліна фарміруе ўстойлівыя уяўленні аб прынцыпах узаемадзеяння музычнай культуры і СМІ, значэнні музычнай крытыкі і журналістыкі ў развіцці музычнай культуры. Вывучаюцца роля СМІ ў развіцці музычнай культуры, музычная падзея і прынцыпы яе адлюстравання ў розных відах СМІ, стылёвая палітра музыкі ў люстры сучаснай музычнай крытыкі, выканальніцкае майстэрства і інтэрпрэтацыя, асаблівасці асвятлення фольк-канцэртаў, выкананняў старадаўняй музыкі; сольны канцэрт: крытэрыі ацэнкі; публікацыі пра музычныя спектаклі; песня, кліп, магнітаальбом: прафесійны падыход; разнавіднасці маладзёжнай музычнай культуры; музычныя фестывалі і конкурсы ў Беларусі; дзейнасць творчых саюзаў у галіне музыкі; асаблівасці стасункаў з музыкантамі.  

3

5

 

 

Мировое кино и фестивальное движение 

Фарміруецца ўяўленне аб гістарычных умовах станаўлення кінакультуры ў свеце, нацыянальных асаблівасцях кінематографа, аб працэсе фарміравання мовы мастацтва кіно, аб заканамернасцях узнікнення і існавання сістэмы кінапракату і фестывальнага руху. 

3

5

 

 

Менеджмент и маркетинг в современной культуре

Даецца ўяўленне аб тым, як у рынкавых умовах развіваюцца розныя віды культуры і мастацтва на аснове ведаў заканамернасці фарміравання і функцыянавання сістэм каштоўнасцяў. Вывучаюцца характар ​​эканамічных адносін у культуры; даследаванне культурнай прасторы Беларусі; сфера культуры як крыніца адукацыі, турызму, індустрыі забаў; культура і яе фінансавае забеспячэнне; тэхналогія фандрайзінг; мецэнацтва; свабоднае прадпрымальніцтва ў культуры.

 

3

6

 

 

Мастацкі пераклад асобных відаў літаратуры

Студэнты вучацца прафесійна працаваць над мастацкім перакладам, ведаюць прынцыпы работы перакладчыка, у першую чаргу, перакладчыка прозы, паэзіі і драматургіі.

3

6

Культурастваральная дзейнасць у сучаснай медыяпрасторы

Дысцыпліна дае разуменне культурастваральнай функцыі СМІ як люстэрка культурнага жыцця і ўдзельніка культурнага працэссу, а таксама арганізатара дыялогу паміж творцамі і гледачамі. Спасцігюцца асаблівасці арганізацыі працы сайтаў і парталаў, прысвечаных культуры. Студэнты ўсведамляюць спецыфіку розных відаў, родаў і жанраў мастацкай творчасці і варыянтаў іх асвятлення ў СМІ

3

6

Документальный экран и публицистика

Дысцыпліна дае разуменне законаў жанру, паглыбленне навыкаў даследавання дакументальнага кіно; засваенне прынцыпаў аналізу публіцыстычных твораў, разуменне сучасных працэсаў  кіна- і тэлепубліцыстыкі і яе ўплыву на фарміраванне грамадскай свядомасці.

3

6

 Музыкальная культура и СМИ

Дысцыпліна фарміруе ўстойлівыя ўяўленні аб прынцыпах узаемадзеяння музычнай культуры і СМІ, значэнні музычнай крытыкі і журналістыкі ў развіцці музычнай культуры.

3

6

     

 Феномен литературно-художественного журнала в системе современных СМИ

Студэнты знаёмяцца з сістэмай літаратурна-мастацкіх выданняў, асноўнымі этапамі яе ўзнікнення і станаўлення, а таксама ва ўмовах функцыянавання сучаснасці. Атрымліваюць  уяўленне пра літаратурна-мастацкае выданне як унікальную з’яву сучаснай медыяпрасторы і практычныя навыкі для стварэння тэкстаў для гэтага тыпу выданняў.

4

7

Профессиональное мастерство

Адбываецца засваенне спецыфікі творчай дзейнасці журналіста і тэхналогіі стварэння мастацка-публіцыстычных твораў.

4

7

Современный литературный процесс

Адбываецца паглыбленне ведаў студэнтаў пра сучасную літаратурную сітуацыю, пра непасрэдны уплыў на яе сучаснага сацыякультурнага кантэксту, а таксама пра ўзаемаўплыў літаратуры, літаратурнай крытыкі і журналістыкі.

4

7

 СМИ и современная культура

Фарміруецца разуменне стандартаў, творчага своеасаблівасці, індывідуальнага праявы пішучага аб прафесійнай культуры. Вывучаюцца прынцыпы адбору матэрыялу пра культуру і іх падача, крыніцы атрымання звестак., метады і прыёмы работы над тэкстамі пра культуру, структура творчага працэсу. Адбываецца даследаванне творчай лабараторыі дзеяча культуры.

4

7

Медиакритика 

Даецца ўяўленне аб медыякрытыцы як пазнавальна-арыентаванай дзейнасці, як асаблівым сродку журналістскай крытыцы сродкаў масавай інфармацыі. Выяўляюцца суадносіны і сутнасць паняццяў “медыяжурналістыка” і “медыякрытыка”.

4

7

Современный кинопроцесс и кинокритика

Студэнты атрымліваюць разуменне асаблівасцяў развіцця сусветнага кінематографа і ролі кінакрытыкі ў яго асвятленні; авалоданне навыкамі аналіза твораў кінамастацтва розных стыляў і жанраў; асэнсоўванне культуралагічнай, эстэтычнай, ідэалагічнай функцый сучаснага кінематографа. Разуменне мастацкіх пошукаў и адцкрыццяў у галіне кінамастацтва, аналіз сюжетна-тэматычнага кантэнта, вобразна-выразных сродкаў, асаблівасцяў стылю жанравага і аўтарскага кінематографа, арыентацыя ў развіцці сучаснай мастацкай мовы кінаэкрана.

Зарубежная литература

4

 

 

 

 

7

 

 

 

 

Основные учебные пособия, разработанные на кафедре:

Орлова Т. Д. Театральная журналистика. Теория и практика.: В 2 ч. – Мн.: БГУ, 2001 – 2002. – Ч. 1. – 146 с.; Ч. 2. – 139 с.

Сучасныя тэндэнцыі літаратурна-мастацкай крытыкі: тэорыя, практычны вопыт / Бондарава Е. Л., Арлова Т. Д., Саянкова Л. П. і інш. – Мн.: БДУ, 2002. – 114 с.

Саенкова Л. П. Массовая культура: Эволюция зрелищных форм. – Мн.: БГУ, 2003. – 123 с.

Саенкова Л. П. 9 1/2 недель "Лістапада": из опыта крит. обозрения Междунар. кинофестиваля (1994–2002 гг.). – Мн.: Ковчег, 2003. – 98 с.: ил.

Бондарева Е. Л. Освещение литературы и искусства в СМИ: Курс лекций. – Мн.: БГУ, 2004. – 119 с.

Саенкова Л. П. История искусств: конец XIX – первая половина ХХ века: Конспект лекций. – Мн.: БГУ, 2004. – 87 с.

Орлова Т. Д. Теория и методика журналистского творчества. Ч. 1: Учебное пособие. – Мн.: ЗАО "Современные знания", 2005. – 120 с.

Виды литературно-художественной критики: опыт историко-теореического обзора: Сб. науч. ст. / Под общ. Ред. Л. П. Саенковой. – Мн.: БГУ, 2005. – 138 с.

Орлова Т. Д. Культура и бизнес (в публикациях отечественной прессы): Курс лекций. – Мн., 2005. – 188 с.

Произведение искусства - предмет анализа критика. Сборник научных трудов. Вып. 1. Мн. – 2009.

Время. Искусство. Критика. Сборник научных трудов. Вып. 2. – Мн., 2010.

Массовая культура и журналистика: сборник научных трудов. – Вып. 3. – Мн., 2012.

Трансформация жанров в литературно-художественной критике: сборник научных трудов. Вып.4 / редкол.: Л.П. Саенкова (гл. ред) [и др.]; под ред. Л.П. Саенковой. Минск: БГУ, 2013. – 170 с.

Литературно-художественная критика в современном интернет-пространстве: сборник научных трудов. Вып.4 / редкол.: Л.П. Саенкова (гл. ред) [и др.]; под ред. Л.П. Саенковой. Минск: БГУ, 2016. – 128 с.

Медийный образ автора: от мифотворчества к пиар-имиджу: сборник научных трудов. Вып. 6/ редкол.: Л.П. Саенкова (гл. ред) [и др.]; под ред. Л.П. Саенковой. − Минск: БГУ, 2017.

Специалист I категории: Кожушко Екатерина Ивановна, ул. Кальварийская, 9, комн. 319 +375-17-259-70-23.

Заведующий кафедрой: Саенкова-Мельницкая Людмила Петровна

ул. Кальварийская, 9, комн. 318, тел. +375-17-259-70-24.

Вверх