Эўрыстычныя заняткі па вучэбнай дысцыпліне “Тэхналогіі інтэрв’ю” прайшлі ў майстэрні-музеі народнага мастака Беларусі Івана Якімавіча Міско. Студэнты пазнаёміліся з творчасцю слыннага скульптара.

У газеце «Літаратура і мастацтва» 2 лістапада 2018 г. змешчана цікавая нататка, прысвечаная ўжыванню ў тэкстах такога знака прыпынку, як двукроп'е. Яно, на жаль, выцясняецца працяжнікам. Аўтар — дацэнт кафедры стылістыкі і літаратурнага рэдагавання Пятро Жаўняровіч. Арыгінальная і назва — «Ода двукроп'ю». Карысна азнаёміцца ўсім будучым журналістам і рэдактарам.

29 октября стартовал долгожданный 5 сезон проекта «Студент на неделю». За несколько дней проекта ребятам уже успели очень многое рассказать и показать не только в корпусе на Кальварийской, но и за его пределами.

25–26 октября на факультете журналистики Воронежского государственного университета (Россия) прошла Всероссийская научно-практическая конференция аспирантов и студентов «Проблемы массовой коммуникации: новые подходы». Студенты журфака БГУ отправили в Воронеж свои тезисы. Они были опубликованы.

Вверх