доцент кафедры медиалогии, кандидат филологических наук, доцент

Образование: Белорусский государственный университет (1979)

Кандидат филологических наук по специальности 10.01.10 - журналистика

Тема диссертационного исследования "Становление и развитие местной печати Беларуси (1918-1925 гг.)"

Дисциплины, которые читает: история Беларуси, история белорусской журналистики, концепция белорусской государственности в СМИ

Научные интересы: проблемы становления белорусской государственности в публицистике XIX-ХХ вв.

Публикационная активность, наукометрические показатели в Google Scholar Citations:

29 публикаций, h-индекс  1.

Основные публикации:
1. Дарашчонак, П. Л. Фарміраванне дэмакратычнай мадэлі Беларускай рэспублікі ў матэрыялах друку аб працы І Усебеларускага з'езда (снежань 1917 г.) / П.Л.Дарашчонак // Проблемы управления. - 2007. - № 1. - С. 172-176.
2. Дарашчонак, П. Л. Буфер паміж Усходам і Захадам: праблемы будаўніцтва беларускай дзяржаўнасці на савецкай аснове ў публіцыстыцы "Звезды" 1919-1920 гг. / П. Л. Дарашчонак // Проблемы управления. - 2007. - № 2. - С. 76-79.
3. Дарашчонак, П. Л. Пытанні будаўніцтва нацыянальнай дзяржаўнасці ў купалаўскай публіцыстыцы 1919-1920 гг. / П. Л. Дарашчонак // Беларускі гістарычны часопіс. - 2007. - № 6. - С. 3-8.
4. Дарашчонак, П. Л. У федэрацыі з Расіяй. Пытанні нацыянальна-дзяржаўнага будаўніцтва Беларусі ў газеце "Дзянніца" (1918-1919 гг.) / П. Л. Дарашчонак // Проблемы управления. - 2009. - № 3. - С. 113-118.
5. Дарашчонак, П. Л. Зброяй друкаванага слова. Беларускія перыядычныя выданні ў пачатку Вялікай Айчыннай вайны / П. Л. Дарашчонак // Роднае слова. – 2009. – № 4. -
С. 22-25.
6. Дарашчонак, П. Л. Летапісцы ўсенароднай барацьбы з ворагам: Падпольны і партызанскі друк Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны / П. Л. Дарашчонак. – Роднае слова. – 2009. – № 7. - С. 22-28.
7. Дарашчонак, П. Л. Падпольны і партызанскі друк Беларусі ў ідэйнай барацьбе з акупацыйнымі выданнямі / П. Л. Дарашчонак. – Роднае слова. – 2009. – № 10. - С. 28-33.
8. Дорощенок, П. Л. Публицисты журнала "Заря" (1869-1872 гг.) в соперничестве России и Польши за политическое, культурное и религиозное лидерство в Северо-Западном крае / П. Л. Дорощенок // Проблемы управления. - 2010. - № 1. - С. 242-247.
9. Дарашчонак, П. Л. Гістарычныя прадпасылкі фарміравання ідэалогіі беларускай дзяржавы (праз прызму нацыянальнай прэсы) / П. Л. Дарашчонак // Идеология белорусского государства в процессе формирования личности специалиста: сб. статей / Под ред. О. Г. Слуки [и др.]. - Минск: БГУ, 2012. - С. 32-38.
10. Дарашчонак, П. Л. Юбілейны партрэт без глянцу. Як КІЖ каваў прафесіяналаў з актывістаў прэсы / П. Л. Дарашчонак // Беларуская думка. - 2012. - № 11. - С. 22-29.
11. Дарашчонак, П. Л. Друк за "жалезнымі кратамі" / П. Л. Дарашчонак // Беларуская думка. - 2013. - № 12. - С. 60-67.

Контакты: 

ул. Кальварийская, 9, комн. 301

тел. раб. +375-17-259-70-32

Вверх