Головина Ирина Васильевна ГАЛАВІНА Ірына Васільеўна, старший преподаватель

Вуз, который закончил, специальность: Белорусский государственный педагогический университет им. М.Танка, факультет белорусской филологии и культуры, специальность – белорусский язык и литература, мировая и отечественная культура, квалификация – учитель белорусского языка и литературы, мировой и отечественной культуры

Какие курсы читает: «Русский язык как иностранный»

Сфера научных интересов: диалектология, лингвогеография, технологии обучения русскому языку как иностранному, дискурсивные аспекты изучения языка СМИ, письменный и устный перевод.

Публикационная активность, наукометрические показатели в Google Scholar Citations

Общее количество научных публикаций: более 10

Основные научные публикации:

Статьи, опубликованные в научных журналах,научных сборниках и других научных изданиях:

  1. Мэта, І. В. Змяненне е ў о на канцы слоў / І. В. Мэта // Весці НАН Беларусі. Серыя гуманітарных навук. – 2006. – № 5 Ч. 1. – С. 167-168.

  2. Мэта, І. В. Пераход [е > о] пасля і перад шыпячымі ў беларускай мове / І. В. Мэта // Весці НАН Беларусі. Серыя гуманітарных навук, 2006. – № 1. –С. 112-115.

  3. Мэта, І.В. Пераход [е > о] пасля і перад [р] у беларускай мове / І. В. Мэта // Беларуская лінгвістыка, 2005. – Вып. 55. – С. 69-73.

  4. Галавіна, І. В. З’ява пераходу е ˃ о ва ўсходнемагілёўскіх гаворках (на матэрыяле “Краёвага слоўніка ўсходняй Магілёўшчыны” І.К. Бялькевіча / І. В. Галавіна // Беларуская мова – галоўная гісторыка-культурная каштоўнасць нацыі і дзяржавы (да 90-годдзя Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа / Зб. навук. арт. У 2 ч. / пад агул. рэд. I. Л. Капылова ; навук. рэд.: В. У. Міцкевіч, I. У. Ялынцава – Ч. . - Мінск, Беларуская навука, 2020. – С. 107-111.

  5. Слоўнік лексічных варыянтаў у мове твораў Якуба Коласа / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мовы і літ. імя Я. Коласа і Я. Купалы; уклад. А. М. Астапчук, І.В. Галавіна [і інш.] ; рэд. кал. В. П. Русак, Л. А. Ліхадзіеўская. – Мінск : Беларус. навука, 2012. – 653 с.

  6. Мэта, І. В. Змяненне [е > о] па аналогіі / І. В. Мэта // Міжнародная навуковая канферэнцыя “VII Навуковыя чытанні, прысвечаныя Сцяпану Некрашэвічу”: зборнік навуковых артыкулаў, 26-27 мая 2005 г. / рэдкалегія: А.А. Станкевіч [і інш.] – Гомель, 2005. – С. 54-57.

  7. Мэта, І. В. Спецыфіка змянення [е > о] ў беларускай мове / І. В. Мэта // Мовы Вялікага Княства Літоўскага / Матэрыялы IV Міжнароднай навуковай канферэнцыі. -Брэст, 18-19 мая 2004 г. / - Брэст, Акадэмія, 2005 г. – С. 49-51.

Контакт: тел. раб. +375-17-259-70-22

e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Вверх