ПЕРАГУДАВА Людміла Іванаўна – дацэнт кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі

У 2004 г. узнагароджана ганаровай адзнакай Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь «Выдатнік друку». Узнагароджана Ганаровай Граматай Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «За плённую працу, вялiкi асабiсты ўклад у развiццё культуры і мастацтва Беларусi» (2006 г.). Узнагароджана медалём Францыска Скарыны за ўклад у беларускую культуру і мастацтва (2013 г.). Член Савета Спецыяльнага фонда Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі (з 2014 г.). Член Камітэта па прысуджэнні Дзяржаўных прэмій Рэспублікі Беларусь у галіне культуры і мастацтва (з 2014 г.).

Скончыла Белдзяржуніверсітэт, факультэт журналістыкі ў 1978 г.
Працавала ў газеце «Кинонеделя Минска» Мінгарвыканкама (літаратурны супрацоўнік, літаратурны рэдактар, галоўны рэдактар). З 1993 па сапраўдны час – галоўны рэдактар часопіса «На экранах».
У 2000–2004, 2007, 2010, 2011 гг. – старшыня журы кінапрэсы Мінскага МКФ “Лicтапад”. Кіраўнік прэс-центра Рэспубліканскага фестывалю беларускіх фільмаў (Брэст, 2003, 2005, 2007). Старшыня секцыі кіно і тэлебачання Грамадскага Савета па культуры і мастацтве пры Савеце міністраў Рэспублікі Беларусь. З 2003 г. член мастацкага Савета Нацыянальнай кінастудыі «Беларусьфільм», з 2008-га – Экспертнага Савета Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь.
Аўтар артыкулаў па праблемах нацыянальнага кінематографа і кінапрэсы. Аўтар сцэнарыя 12-серыйнага фільма «Ой, ма-мач-кі!...» (у сааўтарстве з Ю. Ляшко, сумесная вытворчасць УП «Нацыянальная кінастудыя «Беларусьфільм» і студыя «Мы», Расійская Федэрацыя).
Навуковыя інтарэсы – «малады» беларускі кінематограф, журналістыка, кінакрытыка, кінадраматургія.

Асноўныя працы:
1. Каталог беларускiх фiльмаў. 1997–1998 гг. – Мiнск, Мiнiстэрства культуры Рэспублiкi Беларусь, пры ўдзеле Нацыянальнай кiнастудыi «Беларусьфiльм» i Беларускага Саюза кiнематаграфicтаў, 1999. – 36 с.
2. Каталог белорусских фильмов. 1999–2000 гг. – Минск, Министерство культуры Республики Беларусь, при участии Национальной киностудии «Беларусьфильм» и Белорусского союза кинематографистов, 2001. – 39 с.
3. Каталог беларускiх фiльмаў. 2001-2002 гг. – Мінск, Мiнiстэрства культуры Рэспублiкi Беларусь, пры ўдзеле Нацыянальнай кiнастудыi «Беларусьфiльм» i Беларускага Саюза кiнематаграфicтаў. – Мінск: Транстэкс, 2003. – 26 с.
4. Каталог беларускiх фiльмаў. 2003-2004 гг. – Мінск, Мiнiстэрства культуры Рэспублiкi Беларусь, пры ўдзеле Нацыянальнай кiнастудыi «Беларусьфiльм» i Беларускага Саюза кiнематаграфicтаў. – Мінск: Транстэкс, 2005. – 60 с.
5. Каталог беларускiх фiльмаў. 2004-2007 гг. – Мінск, Мiнiстэрства культуры Рэспублiкi Беларусь, пры ўдзеле Нацыянальнай кiнастудыi «Беларусьфiльм» i Беларускага Саюза кiнематаграфicтаў. – Мінск: Транстэкс, 2007. – 60 с.
6. Каталог VII Рэспубліканскага фестывалю беларускіх фільмаў, г. Брэст. – Мінск, Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, пры ўдзеле УП “Нацыянальная кінастудыя “Беларусьфільм” і Беларускага саюза ікнематаграфістаў. – Мінск. Транстэкс 2010. – 60 с.
7. Каталог VIII Рэспубліканскага фестывалю беларускіх фільмаў, г. Брэст. – Мінск, Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, пры ўдзеле УП “Нацыянальная кінастудыя “Беларусьфільм” і Беларускага саюза ікнематаграфістаў. – Мінск. Транстэкс 2012. – 64 с.
8. Практическое киноведение в белорусских СМИ (на примере специализированного киножурнала «На экранах») // Журналістыка–2000: Матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 21 лістапада 2000 г. / Рэдкал.: В. П. Вараб’ёў (адк. рэд.) і інш. – Мн.: БДУ, 2000. – С. 156.
9. Кинокритика и кинопресса. Вместе // Концепция развития белорусского кино. Белорусское кино: было. Нет… Будет?: Сборник статей научно-практической конференции. – Минск: Белорусский союз кинематографистов, 2001. – 186 с. – С. 81–84.
10. Специализированный киножурнал как зеркало современного кинопроцесса (на примере киножурнала «На экранах») // Журналістыка–2001: Матэрыялы 3-й Міжнар. навук.-практ. канф., прысвеч. 80-годдзю БДУ, Мінск, 27–28 лістапада 2001 г. / Рэдкал.: В. П. Вараб’ёў (адк. рэд.) і інш. – Мн.: БДУ, 2001. – С. 187–190.
11. Место встречи изменить нельзя… // Беларускае кино ў ХХI стагоддзi: Матэрыялы рэспублiканскай навукова-творчай канферэнцыi Беларускага саюза лiтаратурна-мастацкiх крытыкаў, Беларускага саюза кiнематаграфiстаў, Беларускай канфедэрацыi творчых саюзаў, Беларускай дзяржаўнай акадэмii мастацтваў. – Мiнск: Беларуская дзяржаўная акадэмiя мастацтваў, 2002. – 210 с. – С. 7–14.
12. Легенда о черном пиаре // Журналістыка–2002: Матэрыялы 4-й Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 5–6 снежня 2002 г. Вып. 4. / Рэдкал.: В. П. Вараб’ёў (адк. рэд.) і інш. – Мн.: БДУ, 2002. – С. 162–164.
13. О культуре кинотекста в прессе, или Работа над ошибками // Час. Журналістыка. Крытыка: Матэрыялы Рэсп. навук. чытанняў, прысвеч. 80-годдзю Е. Л. Бондаравай, Мінск, 18 лістапада 2002 г. / Рэдкал.: В. П. Вараб’ёў (адк. рэд.) і інш. – Мн.: БДУ, 2002. – 88 с. – С. 59–61.
14. «Анастасия Слуцкая»: журналистский контекст // Журналістыка–2003: Матэрыялы 5-й Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 4–5 снежня 2003 г. Вып. 5. / Рэдкал.: В. П. Вараб’ёў (адк. рэд.) і інш. – Мн., 2003. – 323 с. – С. 192–194.
15. Редакторская статья в специализированном издании // Журналістыка–2005: Матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 1-2 снежня 2005 г. / Рэдкал.: С. В. Дубовiк (адк. рэд.) і інш. – Мн.: БДУ, 2005. – 291 с. – С. 261–263.
16. Виктор Туров. Победитель. – Каталог Международного кинофестиваля «Золотой Витязь». – Москва, 2001. – 140 с. – С. 11–12.
17. Журнал «На экранах»: от кинокритики – к кинокультуре // Виды литературно-художественной критики. Опыт историко-теоретического обзора. Сборник научных статей под общей редакцией Л.П. Саенковой. – Минск: БГУ, 2005. – 138 с. – С. 99–107.
18. Экран и сцена Татьяны Орловой // Журналистика и искусство. Материалы научных чтений, посвященных творчеству доктора филологических наук, профессора кафедры литературно-художественной критики Т. Д. Орловой. Составитель Л. П Саенкова, / Редкол.: С. В. Дубовик (отв. ред.) и др. Минск, БГУ, 2005. – 54 с. – С. 11–12.
19. Белорусская актерская киношкола. Народные артисты или «тутэйшыя»? //Белорусское кино. Персоналии. – Сб. ст. о кино / науч. ред. О. Нечай, В. Скороходов. – Мн.: БелГИПК. 2004. – 396 с. – С. 194–208.
20. Искусство киноактера. Лицедеи и творцы // Белорусское кино. Персоналии. – Сост. О. Нечай, науч. ред. О. Нечай. – Мн.: Ковчег, 2007. – 403 с. – С. 103–160ю
21. Белорусский кинематограф и пресса: проблемы дебюта // Журналистика. Искусство. Критика: Материалы научно-практ. конф., посвященной 85-летию со дня рожд. известного белорусского кинокритика, доктора филол. наук, профессора, Заслуженного деятеля науки Беларуси Ефросиньи Леонидовны Бондаревой. – Минск, 2008. – 91 с. – С. 37–39.
22. Военная тема в контексте национальной кинокультуры // Время. Искусство. Критика: сб. науч. тр. Вып. 2 / под ред. Л.П. Саенковой. – Минск, 2010. – 200 с. – С. 61–68.
23. История белорусского кино в лицах – на страницах журнала «На экранах» // Экран и культурное наследие Беларуси. – А.А. Карпилова [и др.]; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы. – Минск: Беларус. навука, 2011. – 385 с. – С. 111–134.
24. Народные артисты или «тутэйшыя»? // Экран и культурное наследие Беларуси. – А.А. Карпилова [и др.]; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы. – Минск: Беларус. навука, 2011. – 385 с. – С. 181–193.
25. Рукописи не горят // СМИ и современная культура: к 90-летию заслуж. деятеля науки Респ. Беларусь, д-ра филол наук, проф. Ефросиньи Леонидовны Бондаревой: сб. науч. тр. / под общ. ред. Л.П. Саенковой — Минск: Изд. центр БГУ , 2012. – 618 с. – С. 431–433.

Кантакты: тэл. +375-17-259-70-23 (кафедра)

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Вверх