кандидат филологических наук, доцент кафедры истории журналистики и менеджмента СМИ

Кандидат филологических наук по специальности 10:01:01 - белорусская литература

Образование: Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка (1997)

Тема диссертационного исследования: "Трансформация образа женщины в белорусской прозе ХХ века" (2004)

Дисциплины, которые читает: история русской журналистики, история белорусской журналистики

Научные интересы: история отечественной журналистики и литературы, история русской журналистики, гендерные исследования, педагогика высшей школы.

Публикационная активность, наукометрические показатели в Google Scholar Citations:

52 публикации, h-индекс  1.

Основные публикации:
1. Воюш, І. Д. Вобраз беларускай жанчыны ў сюжэце гістарычных аповесцей У.Караткевіча: функцыянальны аспект / І. Д. Воюш // Адукацыя і выхаванне. Беларуская мова і літаратура. - 2001. - № 2.
2. Воюш, І. Д. Зварот да гераіні (воблакі васьмідзесятых): жаночы вобраз у творах В.Быкава і І. Пташнікава / І. Д. Воюш // Роднае слова. - 2002. - № 10.
3. Воюш, І. Д. Інтэрпрэтацыя жаночай суб'ектыўнасці ў творах пра Ефрасінню Полацкую / І. Д. Воюш // Наук. вісн. Волинськ. держ. ун-ту (Луцьк). - 2002. - № 4.
4. Воюш, І. Д. Да чаго давядзе Алесіна праўда? Заняткі па рамане В. Адамчыка "Чужая бацькаўшчына" / І. Д. Воюш // Роднае слова. – 2003. – № 3.
5. Воюш, И. Д. Репрезентация образа женщины в современном курсе литературы: к проблеме гендерного анализа учебников / И. Д. Воюш // Живые голоса: обмен опытом: сб. науч. ст. / Бел. гос. пед. ун-т; ред. Т.Г.Каленникова, Р.С.Пионова. – Минск, 2003.
6. Воюш, І. Д. Жаночы характар у творчасці І. Мележа / І. Д. Воюш // Полымя. - 2003. -
№ 3.
7. Воюш, І. Д. Песня праўды: комплекс рознаўзроўн. заданняў да ўрока пазакласнага чытання па казцы Г. Х. Андэрсена "Салавей" / І. Д. Воюш // Роднае слова. - 2003. - № 11.
8. Воюш, І. Д. Дзень вады [аб кн. прозы А. Брава "Каменданцкі час для ластавак"] / І.Д.Воюш // Літаратура і мастацтва. - 2004. - 8 кастр.
9. Воюш, І. Д. Жанчына ў непрытульным свеце: жаночыя вобразы ў прозе Міхася Зарэцкага / І. Д. Воюш // Роднае слова. - 2004. - № 9.
10. Воюш, І. Д. Вобраз жанчыны-ахвяры ў ваеннай прозе Васіля Быкава / І. Д. Воюш // Да 80-годдзя народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава: зб. навук. арт. - Мінск, 2005.
11. Воюш, І. Д. Жаночыя вобразы ў апавяданнях Івана Навуменкі / І. Д. Воюш // Творчая асоба І. Навуменкі і праблемы беларускай філалогіі і адукацыі: зб. навук. артыкулаў. - Мінск, 2006.
12. Воюш, І. Д. Патрыятычнае выхаванне і не толькі: творчасць Галіны Васілеўскай для здяцей і юнацтва / І. Д. Воюш // Роднае слова. - 2007. - № 1.
13. Воюш, І. Д. Асаблівасці развіцця беларускай дзіцячай літаратуры на сучасным этапе: Паэзія / І. Д. Воюш, Т. І. Борбат // Беларуская дзіцячая літаратура: вучэб. дапам.; пад рэд. А. М. Макарэвіча, М. Б. Яфімавай.– Мінск: Выш. школа, 2008.
14. Воюш, І. Д. Традыцыі і сучасны стан перыядычнага друку для дзяцей і юнацтва / І.Д.Воюш, Т. І. Борбат // Беларуская дзіцячая літаратура: вучэб. дапам.; пад рэд. А.М.Макарэвіча, М. Б. Яфімавай.– Мінск: Выш. шк., 2008.
15. Воюш, І. Д. Фарміраванне традыцый стварэння кніг навучальна-пазнавальнага зместу / І. Д. Воюш, Т. І. Борбат // Беларуская дзіцячая літаратура: вучэб. дапам.; пад рэд. А. М. Макарэвіча, М. Б. Яфімавай.– Мінск: Выш. шк., 2008.
16. Воюш, І. Д. Ружа па імені Лілея / І. Д. Воюш // Літота: зборнік матэрыялаў для вучняў / Нац. ін-т адукацыі.– Мінск, 2008.
17. Воюш, И. Д. Литературный журнал как предвестник гендерно ориентированных изданий в начале XIX века / И. Д. Воюш // Журналістыка-2008: стан, праблемы і перспектывы: матэрыялы 10-й Міжнар. навук.-практ. канф. - Мінск: БДУ, 2008.
18. Воюш, И. Д. Внешний образ преподавателя вуза / И. Д. Воюш // Журналістыка-2014: стан, праблемы і перспектывы: матэрыялы 16-й Міжнар. навук.-практ. канф. - Мінск: БДУ, 2014.
19. Воюш, И. Д. Внешний образ преподавателя вуза / И. Д. Воюш // Журналістыка-2014: стан, праблемы і перспектывы: матэрыялы 16-й Міжнар. навук.-практ. канф.  Мінск: БДУ, 2014. 
20. Воюш, І. Д. Маўр-Дзя-Дун і Дэздэмона:Вывучэнне творчасці Янкі Маўра з выкарыстаннем магчымасцей сеціва / І. Д. Воюш // Роднае слова. – 2013.– № 5.
Воюш, 
І. Д.Іван Муравейка. Былы студэнт КІЖа – дзецям / І. Д. Воюш// Журналістыка-2013: стан, праблемы і перспектывы: матэрыялы 15-й Міжнар. навук.-практ. канф. – Мінск: БДУ, 2013.
21. Воюш, І. Д. Дзелавая гульня ў навучанні студэнтаў-журналістаў дысцыплінам менеджмента / И. Д. Воюш // Журналістыка-2015: стан, праблемы і перспектывы: матэрыялы 17-й Міжнар. навук.-практ. канф. – Мінск: БДУ, 2015.
22. Воюш, І. Д. Падрыхтоўка да рэспубліканскага конкурсу работ даследчага характару (канферэнцыі) вучняў па вучэбным прадмеце "Беларуская літаратура": практычныя парады / І. Д. Воюш // Беларуская мова і літаратура.– 2016. – ­№ 7.

Контакты:

ул. Кальварийская, 9, комн. 301

тел. раб. +375-17-259-70-32

E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Вверх